77 FRACCIÓN XXIII - A


PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE 

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña